Ostatky, masopust, fašaňk, voračky, končiny - kalendář

Masopust (lidově ostatky, fašank, voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třídenní svátek, ale také se takto nazývá slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Masopust představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami - během něj probíhají taneční zábavy, zabijačky a všeobecné hodování. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý (jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust), se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou. Na Slovácku se v tomto období tančí rituální tanec PODŠABLE. Po vyvrcholení tohoto hodového období přichází 40ti denní půst, který vrcholí Velikonocemi. Obodbí masopustu končí popeleční středou (40 dní před Velikonoci). Protože je masopust úzce spjat s velikonocemi, které mají pohyblivé datum, má i masopust pohyblivé datum.

Ostatky v roce 2018
Ostatky (popeleční středa) v roce 2019 vychází na datum 06.03.2019
Ostatky v roce 2020
Zpět na kalendář