Ostatky, masopust, fašaňk, voračky, končiny - kalendář

Masopust (lidově ostatky, fašank, voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třídenní svátek, ale také se takto nazývá slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Masopust představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami - během něj probíhají taneční zábavy, zabijačky a všeobecné hodování. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý (jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust), se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou. Na Slovácku se v tomto období tančí rituální tanec PODŠABLE. Po vyvrcholení tohoto hodového období přichází 40ti denní půst, který vrcholí Velikonocemi. Obodbí masopustu končí popeleční středou (40 dní před Velikonoci). Protože je masopust úzce spjat s velikonocemi, které mají pohyblivé datum, má i masopust pohyblivé datum.

Ostatky v roce 2023
Ostatky (popeleční středa) v roce 2024 vychází na datum 14.02.2024
Ostatky v roce 2025
Zpět na kalendář